بهینه سازی مصرف انرژی

بهینه سازی مصرف انرژی به مجموعه اقداماتی گفته‌می‌شود که برای منطقی نمودن و اصلاح استانداردهای مصرف انرژی انجام می‌گردد. پس از استقرار سستم مدیریت انرژی و انجام ممیزی انرژی، گام بعدی اجرای راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی بر اساس طرح اجرایی انرژی و نظارت بر اجرای آن‌هاست.

متخصصان شرکت ماناسازان سدید پس از کسب تجربیات ارزشمند در جریان اجرای پروژه‌های مختلف بهینه سازی مصرف انرژی، فعالیت‌های خود را در این زمینه به صورت حرفه‌ای و برنامه‌ریزی‌شده ادامه می‌دهند.

سرفصل موضوعات کاری بخش بهینه سازی مصرف انرژی شرکت، عبارتست از:

۱. بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم‌های تولید و توزیع بخار
۲. بهینه سازی مصرف انرژی در کوره‌ها
۳. بهینه سازی مصرف انرژی در الکتروموتورها
۴. طراحی و بهینه سازی تاسیسات مکانیک، برق، سیستم‌های ایمنی و آتش‌نشانی
۵. بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم‌های تولید و توزیع هوای فشرده
۶. سیستم‌های روشنایی فوق کم‌مصرف (LED و UCD)
۷. مدیریت بار الکتریکی
۸. بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم توزیع برق و بهبود کیفیت توان
۹. مدیریت ضایعات و پسماندهای صنعتی
۱۰. ارائه‌ی آموزش‌های تخصصی بهینه سازی مصرف انرژی
۱۱. مولدهای تولید هم‌زمان برق، حرارت و برودت (CHP و CCHP)
۱۲. بهینه سازی و شبیه‌سازی تجهیزات و فرآیندهای انرژی‌بر با روش‌های دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

در بخش بهینه سازی مصرف انرژی، خدمات زیر برای هریک از راهکارهای فوق‌الذکر، قابل ارائه است:

۱. مطالعات امکان‌سنجی فنی و اقتصادی (چنان‌په قبلاً انجام نشده‌باشد)
۲. تعریف پروژه
۳. تامین مالی
۴. اجرای پروژه (تأمین، نصب و راه‌اندازی)
۵. اندازه‌گیری صرفه‌جویی انرژی
۶. تضمین میزان صرفه‌جویی

هم‌چنین، جهت عقد قرارداد، روش‌های زیر، به عنوان شکل‌های مختلف ارائه محصول خدمات انرژی، به مشتریان پیشنهاد می‌گردد:

۱. قرارداد تضمین صرفه‌جویی انرژی (Guaranteed Saving Contract)
۲. قرارداد پرداخت بر مبنای میزان صرفه‌جویی (Pay from Saving Contract)
۳. قرارداد مشارکت در صرفه جویی انرژی (Shared Saving Contract)
۴. قرارداد بدون تضمین صرفه جویی انرژی (No Guaranteed Saving Contract)