طراحی و مشاوره مهندسی

تاسیسات مکانیکی

گزیده‌ای از توانمندی‌ها و موضوعات کاری بخش تأسیسات مکانیکی، عبارت است از:
۱. طراحی، تأمین، نصب و راه‌اندازی تاسیسات مکانیکی ساختمانی شامل سیستم‌های تهویه، سرمایش، گرمایش، آب‌رسانی، جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب
۲. طراحی، تأمین، نصب و راه‌اندازی تاسیسات مکانیکی صنعتی شامل سیستم‌های تهویه مطبوع، تخلیه و زهکشی، هوای فشرده، تولید و توزیع بخار، آب خنک‌کننده، سوخت‌رسانی، انتقال و تصفیه روغن
۳. بازرسی و آزمون عملکرد تجهیزات مکانیکی سیستم‌های تاسیساتی
۴. برگزاری دوره‌های آموزشی طراحی، بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی
۵. بازنگری طراحی و بهسازی تاسیسات مکانیکی جهت کاهش مصرف انرژی

 

سرفصل زمینه‌های فعالیت در بخش سیستم‌های ایمنی و آتش‌نشانی به شرح زیر است:
۱. طراحی، تأمین، نصب و راه‌اندازی انواع سیستم‌های ایمنی، اعلان و اطفای حریق شامل سیستم‌های آبی، فوم و گازی (Co2، FM200، IG)، علائم و تابلوهای هشداردهنده بر اساس استانداردهای داخلی و بین‌المللی (NPFA)
۲. بازرسی و آزمون عملکرد تجهیزات سیستم‌های اطفای حریق
۳. برگزاری دوره‌های آموزشی طراحی، بهره‌برداری و نگهداری سیستم‌های ایمنی و آتش‌نشانی

 

شرکت ماناسازان سدید با استفاده از گروه فنی مجرب و متخصص در زمینه‌ تاسیسات برقی، قادر به انجام طرح‌های مرتبط در سرفصل‌های زیر می‌باشد:
۱. طراحی، تأمین، نصب و راه‌اندازی تاسیسات برقی ساختمانی شامل سیستم‌های توزیع برق، روشنایی، آنتن مرکزی، تلفن و مخابرات، اتصال به زمین و برق‌گیر
۲. طراحی، تأمین، نصب و راه‌اندازی تاسیسات برقی صنعتی شامل شبکه‌های توزیع و تابلوهای فشار ضعیف و متوسط برق، روشنایی، تلفن، مخابرات، اتصال به زمین
۳. برگزاری دوره‌های آموزشی طراحی، تعمیر و نگهداری سیستم‌های تاسیسات برقی
۴. بازنگری طراحی و بهسازی تاسیسات برقی جهت کاهش مصرف انرژی