تحلیل و بررسی بازار انرژی‌های تجدیدپذیر به سفارش شرکت فراب

نام کارفرما: شرکت فراب

ظرفیت پروژه: –

محل اجرا: استان تهران

تاریخ تحویل: 1395

 

با تغییر سیاست گذاری های دولت در زمینه هدایت سرمایه به بازار انرژی‌های تجدیدپذیر و روند روبه رشد استفاده از این انرژی در سطح جهانی، ورود به این حوزه برای شرکت‌های پیمانکار نیروگاهی اجتناب‌ناپذیر است.
در پروژه مذکور،مطالعات استراتژیک جهت بررسی ورود شرکت فراب (یکی از دو پیمانکار عمومی برتر کشور) به بازار انرژی‌های تجدیدپذیر و شناسایی حوزه‌های جذاب به طوری که بیشترین نقش‌آفرینی و سودآوری را داشته باشد، انجام پذیرفته است.
دسته بندی
انرژی های تجدیدپذیر
برچسب ها
انرژی خورشیدی, انرژی های تجدیدپذیر, مدیریت انرژی, نیروگاه بادی