مطالعه و امکان‌سنجی استفاده از سیستم فوتوولتائیک یکپارچه با ساختمان در یک ساختمان نمونه در استان سمنان

نام کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

ظرفیت پروژه: –

محل اجرا: استان سمنان

تاریخ تحویل: 1396

فن‌آوری فوتوولتائیک امروزه به عنوان بخش رایجی از واژه‌شناسی ساختمان مطرح شده است.استفاده از این فناوری در پوشش‌های ساختمان،شیشه‌ها،کف‌سازی و سایر اجزای ساختمان، راهکارهای نوینی برای طراحان معماری در جهت طراحی ساختمان‌های سازگار با محیط گشوده است.
در این پروژه مطالعات کامل امکان‌سنجی فنی و اقتصادی به‌کارگیری این فناوری در ساختمان مجتمع اداری-تجاری ققنوس واقع در شهر سمنان صورت گرفت و طراحی استفاده از شیشه های فوتوولتائیک در این پروژه به‌صورت پایلوت انجام گرفت.
دسته بندی
انرژی های تجدیدپذیر